HUURVOORWAARDEN

Wat is de inkomensnorm voor huurders?

Om voor een woning in aanmerking te komen, moet je aantonen dat je voldoende inkomen hebt. Je kunt de volgende normen als richtlijn aanhouden:

  • Je hebt een vast, bruto maandinkomen van minimaal 4 maal de huurprijs.
    Je mag vakantietoeslag of vaste bonussen in die berekening meetellen (je kunt het jaarinkomen incl. bonussen dat op je werkgeversverklaring staat delen door twaalf).
  • Huur je samen met een partner? Dan geldt dit: het tweede inkomen mag je voor 100% meetellen.
  • Freelancer of ZZP’er? Dan kun je je inkomen aantonen door middel van; Winst- en verliesrekening 2022, Ib-60 formulier vorig boekjaar en prognose volgend boekjaar

We vragen meestal geen borgsom. Uitzonderingen: situaties waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je geen vast contract hebt, maar een tijdelijk contract. We laten je de hoogte van de waarborgsom op tijd weten, nog voordat je het contract ontvangt.

Bereken direct wat je kunt huren
Je bent
Bruto maandinkomen

Extra inkomen

Bruto maandinkomen partner
Eigen vermogen
Maandelijkse verplichtingen
Resultaat
€ 0,-
Bruto per maand

De uitkomsten zijn te laag, hierdoor kom je niet in aanmerking.