Privacyverklaring

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@uppmark.nl.

 

WAAROM VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning. Een leefomgeving waar je je veilig en thuis voelt, is minstens zo belangrijk. Om zo’n omgeving te kunnen creëren, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Uppmark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

 

VAN WIE VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.

 • Bezoekers van onze websites en social media kanalen.
 • Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Kopers van woningen.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

In het kader van onze taak als verhuurder verwerken wij de volgende persoonsgegevens van belangstellenden/huurders in het woningaanbod van Uppmark:

 • Naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit / verblijfsvergunning, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat.
 • Adres, telefoonnummers, e-mailadres.
 • Partnergegevens van klant (indien van toepassing): naam, adres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat.
 • Contactgegevens partner van de klant (indien van toepassing): adres, telefoonnummers, e-mailadres;
 • Beeldgegevens: foto voor identificatiedoeleinden van de klant en partner.
 • Woonsituatie.
 • Financiële gegevens zoals ontbindende voorwaarden waaronder bruto maandlast en maximale hoogte hypotheek voor koopcontracten.
 • Soort dienstverband en duur.

 

WELKE REGELS GELDEN BIJ HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten. Dan mag je:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).
 • Je hebt de mogelijkheid om jouw eigen persoonsgegevens te beheren. Wanneer je via je inschrijving mijn-omgeving aanmaakt, kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.Heb je mijn-omgeving aangemaakt, dan kun je een overzicht van je persoonsgegevens opvragen via info@uppmark.nl. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst je identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met Uppmark bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

 

HOE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Websites

Op onze websites vind je informatie over gebieden, wijken en woningen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je e-mailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden, wijken en woningen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

 

Nieuwsbrieven

Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over gebieden, wijken en woningen toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze websites. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

 

Social media

We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

 

HOE GAAN WE OM MET JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

 

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen.